5 Easy Facts About Един пояс един път DescribedAs a representative of Planet Earth and commissioner on the problems of democracy in the Great Union of your Universe, I, Chergar Strannik, had the opportunity to check out distinctive planets as provided by the programme for studying the kinds of democracy encountered in the Universe.

– Господин Дянков, от няколко дни в обществото активно се обсъжда вашето решение да спрете бюджетната субсидия за БДЖ, как бихте защитили тази ваша позиция?

Реших на тази лекция да се занимая с един основен проблем в съвременното общество, който аз наричам “корумпирането на Разума” и който има особено отношение точно към младата част на обществото, тъй като проявлението му именно сред тази група го прави опасен от гледна точка на бъдещето както на самата младеж, така и на нацията, към която тази младеж принадлежи, а оттам – и на бъдещето на света като цяло.

Искам да благодаря от тази висока трибуна на българският народ, който дава ярък пример на цялата европейска общественост, как трябва да се приемат покачването на цените, понижаването на стандарта на живот и крайната бедност. Как със спокойствие, безропотност, примирение и чест тези които се чувстват излишни трябва да си отидат от този свят и да се откажат да създават поколение. Българите са първата нация, която е осъзнала, че борбата за по-добър живот само удължава агонията и са предпочели кротко да изчезнат от картата на света. Благодарим ви българи, ние ще запишем със златни букви вашите имена в нашите лихварски тефтери!“

– Вие сте отчайващо наивна, тъпа и проста, как сте си намерили работа не мога да разбера, но скоро тази грешка ще бъде поправена. Какви били функциите на държавата, ако не социални? Да се смея ли, да плача ли? Държавата трябва да осигури благоприятни условия за растеж и развитие на бизнеса, не на хората. Държавата трябва да осигури необходимата евтина работна ръка за бизнеса, за да може той да е конкурентоспособен. Държавата трябва да предотвратява всякакви протести, нарушаващи благоприятната среда за трупане на печалби от бизнеса. Държавата трябва да се отърси от всякакви социални функции и така да принуди хората сами да отговарят за себе си, сами да се защитават в рамките на закона, написан в консенсус между нас и бизнеса, сами да си търсят правата, отново в рамките на същия този закон. Държавата трябва да гарантира, че всички ресурси, които се намират на територията на страната, ще бъдат частна собственост и ще се използват за трупане на печалба и увеличаване на икономическия растеж, а не за разхищения в социални дейности.

Те терористите не протестират пред парламента, не скачат в защита на уволнени съдии, не ги интересуват протестите срещу новите цени на тока, срещу изсичането на горите, срещу добива на шистов газ? Как да ги открием?

Трябва да си много прост, за да вярваш, че държавата ти more info ще се оправи, докато ти си на хиляди километри от нея, в търсене на сигурност и щастие там, където го е извоювал някой друг. Трябва да си много прост, за да мислиш, че бъдещето на държавата ти зависи не от твоите действия, а от действията на останалите, докато в същото време по някаква абсурдна логика имаш огромно мнение за себе си и своите нереализирани и неоценени способности. Трябва да си много прост.

Как стана така, че парите, този инструмент чиято идея бе да служи на човека, се превърнаха в негов господар

КЗД: „Всеки има право да наеме правителствения Еърбъс.“

И защо по-дяволите, наричате себе си журналисти? Какви журналисти сте вие, дали имате собствено мнение и кураж да го изкажете, ако то е в разрез с политиката която води вашата медия? Нима това, че четете новините вечер, новини които някой друг е написал някъде в някоя канцелария, така както му е казано да ги напише, нима това ви прави лица на българската журналистика? Нима това, че правите репортаж по начин по който ви е казано да го направите ви прави журналисти? Нима вие сами избирате какво да отразявате и как да го отразявате? Нима имате свобода на словото? Не драги медийни служители, вие нямате свобода на словото, свобода на словото имат вашите собственици, вашите началници, не и вие.

Сега хората разполагаха с цялото време, отредено им на Земята, за да се отдадат на това което пожелаеха. С изчезването на парите изчезна и понятието собственост. Всеки получаваше това, което му бе необходимо за да живее. Изчезнаха престъпленията, породени от недоимък, понеже целият плод от труда на роботите се разпределяше равномерно между хората. Продължителността на живота се увеличи неимоверно. Основното занимание на хората бе образованието, което те практикуваха непрестанно съобразно увлеченията си.

Страшна ли е Революцията? Да страшна е! Затова винаги, когато назрее революционен момент, политическата машина заработва, олигархичната мафия развързва кесиите си и създава уж нов политически проект. Нова партия която да уталожи вашите страсти и да възроди вярата ви в политическата класа, в партийната демокрация. Но вгледайте се внимателно и ще видите, че всяка нова партия, всяко ново уж народно движение стремящо се към властта, към правото да ви управлява е всъщност маска. Маска зад която прозират стари муцуни и едни и същи мафиотски финансови структури.

Смятам, че това е едно особено постижение, своеобразно постижение, което може да служи за пример и в останалата част на Европейския съюз, където стои въпросът за включването на ромите в демократичните процеси.

н. Държавата има една цел – да осигури сигурност и защитеност на бизнеса, да му гарантира спокойствие и евтина работна ръка. Затова и другото перо, което ние финансираме в особено големи размери, е Силовото министерство, чиято функция е именно борбата с прерастването на виртуалните протести в реални, и така осигуряване на една стабилна икономическа среда за българския бизнес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “5 Easy Facts About Един пояс един път Described”

Leave a Reply

Gravatar